Česká Kubice, Spálený vrch
Watching Station of the PVOS System (Anti-Aircraft Defense of the State) · 190, Česká Kubice, Czech Republic
  • Story
  • Place

Sedem minút od slobody

Available in: English | Slovensky

V roku 1987 sa Vladimír Príslupský rozhodol utiecť z Československa. Železnú oponu chcel prekročiť pomocou vzdušného klzáku – malého rogala s motorom z trabanta, aj napriek tomu, že s lietaním nemal takmer žiadne skúsenosti. 18. mája 1987 podvečer vzlietol neďaleko obce Mrákov a smeroval na juhozápad za zapadajúcim slnkom. Niekoľko minút po štarte letel okolo hlásky Spálený vrch, ktorá bola umiestnená neďaleko geografického vrcholu Spálený vrch. Vojaci tvoriaci posádku hlásky ho rýchlo spozorovali a jeden z nich išiel jeho pohyb okamžite ohlásiť. Príslupský správne predpokladal, že po jeho spozorovaní vyštartujú z vojenskej základne v Žatci stíhacie lietadlá, ktoré zabezpečovali vzdušnú obranu štátu. Do ich príletu mal podľa svojich výpočtov približne 7 minút času. Za 7 minút by mal sa svojom rogale preletieť štátnu hranicu s Nemeckou spolkovou republikou. Po približne siedmich minútach skutočne počul, ako vyššie nad ním preleteli stíhacie lietadlá, ktoré sa však otočili a leteli späť. Vďaka tomu si bol Príslupský istý, že už je na nemeckej strane. Po hodinovom lete sa mu nakoniec podarilo šťastne pristáť na lúke pri obci Unterlintach, neďaleko mestečka Roding. Keď s rogalom dosadol na zem, po pár metroch mu zhasol motor – došiel totiž benzín.

Vladimír Príslupský

Vladimír Príslupský

Blízko vrchu Spálený vrch bola v 80. rokoch umiestnená tzv. vidová hláska PVOŠ (Protivzdušná obrana štátu) s označením PH111 – Spálený vrch. Takéto hlásky boli od polovice 70. rokov vybudované pozdĺž štátnej hranice s vtedajšou Spolkovou republikou Nemecko a Rakúskom. Hlásky boli umiestnené najmä na odľahlých kopcovitých a zalesnených miestach, ktoré neboli dobre viditeľné rádiolokačnými prostriedkami (radarmi). Ich posádky zabezpečovali neustály zrakový prieskum vzdušného priestoru v pohraničí a úzko spolupracovali s jednotkami Pohraničnej stráže.

Česká Kubice, Spálený vrch

Available in: English | Slovensky

Not far away from the geographical peak Spálený vrch, (app. 4 km east from the village of Česká Kubice) there is a former anti-aircraft defense station from the 1980s.

Česká Kubice, Spálený vrch

On this place

Seven Minutes away from Freedom

Seven Minutes away from Freedom

Vladimír Príslupský
Memory of Nations Places Mobile App
Get the app for free in your mobile app store!