Broumov
Treppenstein 3, 95695 Mähring, Germany
  • Story
  • Place

Východní Němec zastřelen půl druhého kilometru od hranice

Available in: English | Česky

V blízkosti obce Broumov na Tachovsku, asi 1600 metrů od státní hranice, byl počátkem srpna roku 1977 pohraničníkem zastřelen při pokusu dostat se do západního Německa východoněmecký občan Gerhard Schmidt (* 5. 2. 1939, † 6. 8. 1977). Ačkoli vojín střílel až po opakované výzvě k zastavení, na kterou uprchlík nereagoval, jednalo se pravděpodobně o trestný čin, neboť vzhledem k vzdálenosti od hranice nebylo třeba sahat po krajním řešení. Schmidt, osmatřicetiletý stavební inženýr z města Stassfurt, chtěl překonat státní hranici u Broumova společně s manželkou a třemi dětmi. Zatímco rodina vyčkávala v úkrytu, Schmidt přestříhal vodiče první signální stěny hraničního zátarasu. Přitom ho zpozoroval vojín Pohraniční stráže Milan Polčík. Navzdory pohraničníkovým výstrahám ale celá rodina stěnu překonala a pokračovala směrem do vnitřního prostoru hraničního pásma. Polčík je pronásledoval, Schmidta postřelil a ostatní zadržel. I přes poskytnutou první pomoc a operaci Schmidt zranění podlehl. Jeho rodina byla předána orgánům NDR. Tehdejší vyšetřování Polčíkovu střelbu ospravedlnilo, neboť podle dobových dokumentů „jinou možnost k zamezení jejich útěku již neměl“. Za to, „že zbraň chtěl použít pouze proti muži a nechtěl střelbou ohrozit ženu a děti“, byl vojín odměněn dovolenou. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu dospěl k závěru, že byl spáchán trestný čin, neboť pro zadržení skupiny existovaly mírnější prostředky. Generální prokuratura Slovenské republiky však pokládala trestní stíhání slovenského občana Polčíka za promlčené. (Zdroj: projekt Dokumentace usmrcených na československých státních hranicích Ústavu pro studium totalitních režimů, zdroj fotografie: Vojenský ústřední archiv – Správní archiv Armády České republiky, Tr. spis 5 OPn 374/77 VOP Plzeň)

Broumov

Available in: English | Česky

Broumov in the region of Tachovsko, (Prommenhof in German), is located four kilometers from the border in what today is the Český les Protected Landscape Area, (PLA). Since the 16th century, the village was part of the provincial defense line and was inhabited by free border guards. In the 18th century, it became widely known for copper and iron mining and processing. However, after World War II, it was negatively affected by the expulsion of the German population and the proximity of the Iron Curtain. Two Baroque mansions and a romantic castle called Nový Haimhausen serve as a reminder of the former glory of the village. Among the local landmarks are also trees protected by a nature-conservation status – spruces, ash, and an oak alley. In the 1970s, the Broumov company was part of the 3rd battalion of the 5th brigade based in Cheb.

Memory of Nations Places Mobile App
Get the app for free in your mobile app store!