Debrník
an extinct village · Železná Ruda 34, 340 04 Železná Ruda, Czech Republic
  • Story
  • Place

Přežil boje u Tobrúku, zemřel při přechodu hranice

Available in: English | Česky

Na konci března 1948 přišli o život v blízkosti obce Debrník u Železné Rudy při pokusu o přechod státní hranice do tzv. americké okupační zóny v Bavorsku František Zábřeský (* 9. 9. 1922, † 30. 3. 1948), národní správce exportu jabloneckého zboží, a jeho sekretářka Bohumila Příhodová (* 1. 2. 1920, † 30. 3. 1948). Případ byl tehdy hodnocen jako vražda a sebevražda a vina připsána Zábřeskému, ovšem pochybnosti okolo případu se dodnes nepodařilo rozptýlit. Šestadvacetiletý Zábřeský, bývalý příslušník československé zahraniční armády, veterán od Tobrúku a člen leteckých jednotek RAF, stejně jako jeho o dva roky starší sekretářka, patřili k předpřevratové elitě a první vlně utečenců, kteří prchali před očekávanými represemi v důsledku nastávající sovětizace země. Hranice byla tehdy ještě propustná, ovšem např. v oblasti Železné Rudy platil zákaz vstupu cizím osobám do celního a pohraničního pásma. Zábřeský s Příhodovou zákaz porušili, byli zpozorováni hlídkou SNB, následně měli uprchnout do lesa a tam podle dobových dokumentů Zábřeský, „když viděl, že mu bude přechod hranic znemožně[n], zastřelil Příhodovou a pak sebe“. Navzdory úsilí Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, který musel případ v roce 2003 pro neprůkaznost odložit, nebyla řada okolností dodnes vyjasněna. Chybějí personální spisy zasahujících příslušníků SNB a pitevní protokoly zastřelených, není zřejmé, zda byla v blízkosti těl nalezena střelná zbraň či zda se uprchlíci pokoušeli přes hranice přenést větší finanční obnos, což vzhledem k povaze zaměstnání Zábřeského nebylo nepravděpodobné. Zdroj obrázku: ABS, f. Svazková agenda vedená u krajské správy MV Liberec, a. č.: S – 2794 Liberec

Debrník

Available in: English | Česky

The Debrník castle was located in an extinct village bearing the same name, about 1 km away from Železná Ruda. Until 1949, a border platoon of the national police forces belonging to the 2nd battalion headquartered in Písek operated here. Subsequently, the castle became the seat of a border-guard company under the 7th brigade in Sušice. Although the historically immensely valuable castle survived this period in a relatively good condition, it was torn down completely by the border guards in autumn of 1989, leaving only the alley intact. A border-guard battalion was seated also in the nearby Železná Ruda, which witnessed such events as the death march of Jewish Women in 1945 and the expulsion of the German population in 1945-1946. After the fall of the Iron Curtain, symbolized by the recreation of the border railway station with Bavorská Ruda, the town once again became a popular mountain resort.

Memory of Nations Places Mobile App
Get the app for free in your mobile app store!