Břeclav, železniční násep
05529, 691 41 Břeclav, Česká republika
  • Príbeh
  • Miesto

Komáři u Dyje

Dostupné v: English | Česky

Vladimír Zbořílek odešel v roce 1948 do emigrace přes Rakousko. Československé hranice nedaleko Břeclavi přešel s přítelem. „Šli jsme blízko celního domku a tam nás potkalo první dobrodružství. Přelézali jsme železniční násep a nevěděli jsme, co je za ním. Násep byl blízko pohraniční čáry. Když jsme přelezli násep, uviděli jsme člověka ve stejnokroji, asi četníka. Měl kolo. Díval se na nás, jak se plazíme ve vysoké trávě. Mysleli jsme, že je konec, že nás zatkne.“ V létě 1948 nebyly ještě hranice mezi sovětskou zónou Rakouska a Československem dobře hlídané a četník je nechal projít. „Poštípaly nás stovky, tisíce komárů u vyschlých přítoků Dyje. Noc byla svízelná, komáři štípali i přes košile.“ V Rakousku našli jednoho ochotného kněze, který jim vyměnil peníze a poradil, kudy se dostanou na vlak.

Vladimír Zbořílek

Vladimír Zbořílek

Narodil se roku 1924 v Morkovicích u Kroměříže. Vystudoval Gymnázium Křenová v Brně a Masarykovu univerzitu, obor historie – francouzština. Studium dokončil v červnu 1948 státními zkouškami. Když mu nebylo v létě 1948 umožněno vycestovat na odborný zájezd do Francie, s kamarádem utekl přes Břeclav do Rakouska. Absolvovali anabázi přes sovětskou zónu Rakouska do americké zóny. Pokračoval přes Německo do Francie, kde studoval Sorbonnu. Pobýval také v Madridu. Roku 1952 emigroval do Spojených států amerických. Jeho začátky v USA nebyly snadné, nejprve pracoval v New Yorku v továrně na sešívačky, poté ve firmě Stechert-Hafner, která se věnovala vývozu a dovozu knih z celého světa. Poté získal zaměstnání jako suplující učitel na College v Coloradu, kde učil španělštinu, dalším jeho působištěm byla dívčí škola v New Hampshire. Od roku 1956 pokračoval v doktorandském studiu historie na University of California v Berkeley, později změnil svůj obor a specializoval se na slovanská studia. Pracoval na českém oddělení univerzity, které od roku 1965 vedl. Roku 1970 se přestěhoval do Miami, kde učil na univerzitě až do odchodu do penze roku 1995.

Břeclav, železniční násep

Dostupné v: English | Česky

Železniční násep u města Břeclavi, nedaleko hranic s Rakouskem.

Břeclav, železniční násep

Na tomto mieste

Komáři u Dyje

Komáři u Dyje

Vladimír Zbořílek
Miesta Pamäti národa vo Vašom smartfóne
Stiahnite si zadarmo! Aplikácia Miesta Pamäti národa vzniká na základe spomienok pamätníkov na udalosti minulého storočia v rámci projektov Pamäť národa a Príbehy 20. storočia.