České Velenice
České Velenice, město na jihu Čech u hranic s Rakouskem · Vitorazská 154, 378 10 České Velenice, Česká repu…
  • Príbeh
  • Miesto

Poslední vycházka slovenského záložníka

Dostupné v: English | Česky

V srpnu roku 1961 byla na státní hranici poblíž Českých Velenic na Českobudějovicku, dva metry od vrat elektrifikovaného drátěného zátarasu, nalezena mrtvola slovenského dělníka Františka Babiče (* 5. 6. 1931, † 11. 8. 1961). Voják v záloze Babič byl v té době v Českých Velenicích na vojenském cvičení v ženijní četě a večer před smrtí se nevrátil z vycházky. Třicetiletý Babič pocházel ze Slovenska, narodil se v Richnavě u Gelnice, ale základní vojenskou službu vykonal v Ostravě, kam se posléze vrátil a pracoval v Nové huti Klementa Gottwalda. V létě 1961 pobýval v Českých Velenicích na vojenském cvičení. Dne 10. 8. 1961 šel s ostatními příslušníky ženijní čety na společnou vycházku do kina, ale již se z ní nevrátil. Druhého dne časně zrána se připlížil k hraničnímu zátarasu, jehož první stěnu ještě podlezl, avšak u druhé stěny již úspěšný nebyl. Tělo mrtvého Slováka nalezla hlídka ve čtyři hodiny ráno. Vzhledem k četnosti kontrol je pravděpodobné, že nemohl zemřít dříve než deset minut před čtvrtou.

České Velenice

Dostupné v: English | Česky

České Velenice (dříve též Cmunt) jsou město ležící na jihu Čech u samých hranic s Rakouskem v blízkosti města Gmünd, jehož byly do roku 1919 součástí. Od konce 19. století město vzkvétalo jakožto důležitý železniční uzel, z toho důvodu bylo na sklonku druhé světové války zásadně poškozeno bombardováním, po němž záhy následoval odsun německého obyvatelstva. Tragiku místa podtrhuje fakt, že v Gmündu byl za války zřízen sběrný tábor pro maďarské Židy. Navzdory poválečné obnově se původní ruch do Českých Velenic již nevrátil, a to i pro přítomnost pohraničníků, kteří až do roku 1989 pečlivě kontrolovali každého příchozího. Rota Pohraniční stráže v Českých Velenicích spadala pod 15. brigádu se sídlem v Českých Budějovicích.

Miesta Pamäti národa vo Vašom smartfóne
Stiahnite si zadarmo! Aplikácia Miesta Pamäti národa vzniká na základe spomienok pamätníkov na udalosti minulého storočia v rámci projektov Pamäť národa a Príbehy 20. storočia.