Info

Partneri

Partneri Post Bellum SK Ústav pro studium totalitních režimů Oral History Archive Budapest The Sighet Memorial Johannes Gutenberg-Universität Mainz Istarsko povijesno društvo – Società Storica Istriana Liberecká občanská společnost

Ďakujeme

Ďakujeme Nadace Vodafone Europe for Citizens International Visegrad Fund Česko–německý fond budoucnosti

Miesta Pamäti národa vo Vašom smartfóne
Stiahnite si zadarmo! Aplikácia Miesta Pamäti národa vzniká na základe spomienok pamätníkov na udalosti minulého storočia v rámci projektov Pamäť národa a Príbehy 20. storočia.